Årsrapportane frå frivilligsentralane i Kinn er no klare!

13. april skal rapportane til frivilligsentralane i Kinn opp til politisk behandling i to hovudutval. Vi gleder oss til å orientere om vårt arbeid frå eit litt spesielt år 2020.

Rapportane finner du her:

Rapport frivilligsentralane i Kinn

2021 © Florø frivilligsentral