Kan du bidra? Trenger du hjelp?

Her kan du varsle frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Meld deg som frivillig nedanfor ved å trykke på ein av boksane. Trenger du hjelp, som til dømes få besøk, få ein turven, ein å gå på aktivitet saman med eller ein som kan hjelpe deg med transport? Då kan du merke lenka og registrere deg her: https://kinn.onacos.no/skjema/skjema/KINN032/

Aktivitetar

Vi har ingen eigne aktivitetar, men samarbeidar med frivillige lag og organisasjonar om mange! Ta kontakt med oss om du vil vere med eller følg oss på facebook for å bli oppdatert på alt som skjer.

Kinn kommune har tilbod om gratis deltaking i jamnleg organisert aktivitet for barn og unge under 18 år!

Les mer

Vi trenger frivillige som har lyst å bidra på institusjonane for å skape sosiale møteplassar og gode opplevingar. Du kan enten vere frivillig gjennom ein organisasjon eller direkte på institusjon.

Les mer

Frivillige organisasjonar med kultur-og aktivitetstilbod som er retta mot vaksne i Florø. Florø Frivilligsentral håpar denne oversikten kan vere til hjelp i arbeidet med å ha aktive, sosiale og gode kvardagar. Har du lyst å bli frivillig eller ønskjer du meir informasjon, ta kontakt! Ein slik oversikt famnar ikkje om alle organisasjonar i kommunen, kom difor med innspel til oss!

Les mer

Er du ein frivillig som har lyst å gå saman med nokon på kulturarrangement eller sosiale aktivitetar? Eller er du ein person som ønskjer å gå på kulturarrangement og aktivitetar, men vil ha nokon å gå saman med?

Les mer

Florø Frivilligsentral håpar denne oversikten kan vere til hjelp i arbeidet med fritidserklæringen og familiane. Ein slik oversikt famnar ikkje om alle fritidstilboda i kommunen, så kom gjerne med innspel, dersom vi har gløymt nokon! Klikk på fila for å få fram oversikten.

Les mer

Ønskjer du ein besøksvenn eller vil du bli besøksvenn?

Les mer

Har du lyst å komme deg på aktivitet, men trenger transport for å komme deg dit? Eller er du ein frivillig som kunne henta personar heime og kjørt dei på aktivitet?

Les mer

Vil du bli ein turven eller ønskjer du å få ein frivillig turven?

Les mer

Kva skjer?

Vil du vite kva som skjer, er det på våre Facebook sider det skjer!
Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser
2021 © Florø frivilligsentral