FÅ BESØK

Trenger du hjelp, som til dømes få besøk, få ein turven, ein å gå på aktivitet saman med eller ein som kan hjelpe deg med transport registrer deg her: Få besøk

For å lese meir om tilbodet «Få besøk» kan du lese meir her: Kinn kommune - få besøk

Kan du bidra?

Her kan du varsle frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Meld deg som frivillig nedanfor ved å trykke på ein av boksane. 

Aktivitetar

Vi har ingen eigne aktivitetar, men samarbeidar med frivillige lag og organisasjonar om mange! Ta kontakt med oss om du vil vere med eller følg oss på facebook for å bli oppdatert på alt som skjer.

Hos BUA Florø kan du låne gratis sports- og friluftsutstyr. Målgruppa er barn og unge, men alle kan låne utstyr så lenge ein er over 18 år, og har registrert adresse i Norge. BUA Florø har utstyr til både land- og sjøaktivitet, til overnatting, fjelltur, leik og moro!

Les mer

Kinn kommune har tilbod om gratis deltaking i jamnleg organisert aktivitet for barn og unge under 18 år!

Les mer

Vi trenger frivillige som har lyst å bidra på institusjonane for å skape sosiale møteplassar og gode opplevingar. Du kan enten vere frivillig gjennom ein organisasjon eller direkte på institusjon.

Les mer

Frivillige organisasjonar med kultur-og aktivitetstilbod som er retta mot vaksne i Florø og omegn. Florø Frivilligsentral håpar denne oversikten kan vere til hjelp i arbeidet med å ha aktive, sosiale og gode kvardagar. Har du lyst å bli frivillig eller ønskjer du meir informasjon, ta kontakt! Ein slik oversikt famnar ikkje om alle organisasjonar i kommunen, kom difor med innspel til oss!

Les mer

Er du ein frivillig som har lyst å gå saman med nokon på kulturarrangement eller sosiale aktivitetar? Eller er du ein person som ønskjer å gå på kulturarrangement og aktivitetar, men vil ha nokon å gå saman med?

Les mer

Florø Frivilligsentral håpar denne oversikten kan vere til hjelp i arbeidet med å finne ein fritidsaktivitet enten man er ung eller godt vaksen i Eikefjord og omegn! Ein slik oversikt famnar ikkje om alle fritidstilboda, så kom gjerne med innspel, dersom vi har gløymt nokon! Klikk på fila for å få fram oversikten.

Les mer

Florø Frivilligsentral håpar denne oversikten kan vere til hjelp i arbeidet med fritidserklæringen og familiane. Ein slik oversikt famnar ikkje om alle fritidstilboda i kommunen, så kom gjerne med innspel, dersom vi har gløymt nokon! Klikk på fila for å få fram oversikten.

Les mer

Ønskjer du ein besøksvenn eller vil du bli besøksvenn?

Les mer

Har du lyst å komme deg på aktivitet, men trenger transport for å komme deg dit? Eller er du ein frivillig som kunne henta personar heime og kjørt dei på aktivitet?

Les mer

Vil du bli ein turven eller ønskjer du å få ein frivillig turven?

Les mer

Kva skjer?

Vil du vite kva som skjer, er det på våre Facebook sider det skjer!
Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser
2024 © Florø frivilligsentral