Frivillige organisasjonar med kultur og aktivitetstilbod

Frivillige organisasjonar med kultur-og aktivitetstilbod som er retta mot vaksne i Florø. Florø Frivilligsentral håpar denne oversikten kan vere til hjelp i arbeidet med å ha aktive, sosiale og gode kvardagar. Har du lyst å bli frivillig eller ønskjer du meir informasjon, ta kontakt! Ein slik oversikt famnar ikkje om alle organisasjonar i kommunen, kom difor med innspel til oss!
2021 © Florø frivilligsentral