Oversikt over fritidsaktivitetar i Florø

Florø Frivilligsentral håpar denne oversikten kan vere til hjelp i arbeidet med fritidserklæringen og familiane. Ein slik oversikt famnar ikkje om alle fritidstilboda i kommunen, så kom gjerne med innspel, dersom vi har gløymt nokon! Klikk på fila for å få fram oversikten.
2021 © Florø frivilligsentral